primavera.JPG
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
    054-6882-302       primavera.ws@gmail.com       www.primaveraworkshops.com
   2019 הרשמה לסדנה 'יש מיש' 23-27 באוקטובר

אנו מודים לך על שבחרת להשתתף בסדנה של פרימוורה.
כדי להבטיח את מקומך בסדנה אנא מלא/י את הטופס והסדר/י את תשלום דמי ההרשמה.
 את כרטיס הטיסה וביטוח הנסיעות האישי יש לרכוש בנפרד. 
חשוב : אין לרכוש את הכרטיס לפני אישור בכתב מפרימוורה.

מחיר הסדנה: 700 €
המחיר הסדנה השקלי יקבע לפי שער המרות גבוה ביום החיוב.
דמי ההרשמה לטיול – 600 ₪.
יש להשלים את יתרת התשלום עבור הטיול לא יאוחר מיום 19/10/10 .
תנאי ביטול: 

  • דמי ההרשמה מהווים אישור הצטרפות לטיול ולא יוחזרו, למעט במקרה של ביטול ע"י המארגן.

  • יתרת התשלום עבור הטיול לסך של 700 € מהווה אישור יציאה לטיול ולא תוחזר, למעט במקרה של ביטול ע"י המארגן.

 תוספת ליחיד בחדר - 150 €

ציין: רגיל/צמחוני/ טבעוני/ רגישות

שימו לב: אין אפשרות לכשרות, אולם
 לא יוגשו סוגי בשר שאינם כשרים.